Ncind’uluju Lwembongolwane: Iqoqo Lwezinkondlo

R140.00 Inc.VAT

Nxa umntwana esezelwe sande ukuthi sithisengamhlophe, amhlophe athe nke. kunjalo ke lapha. nantu usana seluthe walakahla. Sekusele nje ukuthi kuwe ufokothi andubana silutshengise umnakwabo, inyanga ethwasayo phela lapho sesithi thina, “kholiwe hamba lomkhuhlane. Nanguya umnakweu!”

Thina abeAmagugu Publishers simtshayela ihlombe uBeatrice Lantern yena ongumqeqeshi eNyuvesithi yeGreat Zimbabwe (GZU) ngokuphuma lalolu uluju lweqoqo lwezinkondlo ngaphansi kwesihloko esithi, ” NCIND’ ULUJU LWEMBONGOLWANE: IQOQO LWEZINKONDLO.” Liqoqo alihlelileyo ngokwakhe lapho asebenze khona labafundi bakhe abalitshumi lantathu.

abalobi laba abasakhayo baphathe izindikima ezehlukeneyo njengoba nje impilo nje impilo esiyiphilayo inabile.babhale ngmvelo baphinda bathinta ngemukhuhlane esitshya ibhuqe usapho loluntu. Abalobi bagabaze ngezindlela ezitshiyeneyo okuzakwenza ulowo lalowo athole iqatha lenyama ayithandayo.

Mthwakazi, nanto uluju zitike uncinde ujulise inqgondo lombono. Kubalobi sithi umuntu kazibuli akhalale imbiza abhince. Kuyelanyiswa. Sithemba lo ngumzamo wokuqala ozalandelwa ngeminengi ezayo. Luqakathekile ulimi lwethu kalungafeli ezandleni zethu.

In stock

SKU: 9780797496095 Category: Product ID: 2573

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ncind’uluju Lwembongolwane: Iqoqo Lwezinkondlo”

Your email address will not be published. Required fields are marked *