Dikeledi

R160.00 Inc.VAT

Mosetsana wa dingwaga di lesome le bone o ne a tsaya maikarabelo a botsadi. Le fa mmagwe a ne a bona gore loso lwa gagwe lo fitlhile, o ne a itse gore Dikeledi o tlaa sala a itshwere sentle e bile a tlhokometse bomonnawe. E rile morago ga phitlho ya mmagwe, Dikeledi o ne a lemoga fa bagolo ba motshikeng ba ntse ba somoga ka bongwe ka bongwe mme ena le bomonnawe ba sala e le dikhutsana. Moagisani, MmaSelepe o ne a tsaya maikarabelo a gore o tlaa ba thusa fa ba tlhoka sengwe. Moruti Tau o ne a tlhola Dikeledi le bomonnawe gangwe le gape. E rile go bonala fa dikgwetlho tse Dikeledi a lebaganeng le tsona di le mokowa, moruti a tshepisa go mo thusa. Ka dinako dingwe moruti o ne a ba fa madi go reka tse ba di tlhokang. Dikeledi o ne a bolelela moruti gore ga a itse gore a tshepe mang.

In stock

SKU: 9780190736620 Categories: , Product ID: 325805
Author

Sabata-mpho Mokae

Publisher

Oxford University Press Southern Africa

ISBN

9780190736620

Book Type

Paperback

Year

2018

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dikeledi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *