Izwe Linzima

R112.00 Inc.VAT

Le ndaba edabukisayo ikhuluma ngentombazane, uNomalungelo, edlwengulwe umalume wayo uDingindawo. UDingindawo unengculaza futhi ukholelwa kuzo zonke izinsomi zokuthi ingculaza ingelashwa ngokulala nentombi nto. UNomalungelo ulahlekelwa ithemba bese ezama ukuzibulala. UMark Johnson, ongumakhelwane wakhe ongumlimi, uye abone umzimba kaNomalungelo ulenga esihlahleni ngenkathi ehlola amasimu. Uye amthule esihlahleni bese emphuthumisa esibhedlela saseStanger ngenhloso yokusindisa impilo yakhe. Kungabe uNomalungelo uzosinda? Uma esinda, uzoba njani impilo yakhe?

In stock

SKU: 9780620571159 Category: Product ID: 325822

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Izwe Linzima”

Your email address will not be published. Required fields are marked *