Ga Ke Modisa

R160.00 Inc.VAT

Thebe Mothibi o ne a tlhophiwa go nna Rramotse wa Lekwa-Teemane, mme maemo a ne a mo ya kwa tlhogong. E ne e se sephiri gore o ne a rata tshadi le bojalwa thata. Mmadikgang wa Ntome Tsebe o ne wa bega gore Rramotse o ne a jele tšotšo go tswa go Naidoo gore go rekwe mmu o go agilweng Lembede Park mo go ona. E ne e le Otsile Mothibi yo a neng a tshwanetse go senola bobodu jwa morwaarragwe. Tiragalo ya kwa Lembede Park e nnile yona ya ntlha ya ga Thebe. Ba bantsi ba kwa Lekwa-Teemane ba ba neng ba le dinalanyana ba ne ba kobilwe ke ena. E rile fa Sajene Tlou a mo leletsa mogala, Thebe a leletsa tsala ya gagwe ya go tshega le go tlhonama, Twobull, yo a neng a tshitshinya gore ba reke kgetse kwa go Tlou. E rile Naidoo a fetsa go tswalelwa, mmadikgang wa Ntome Tsebe wa tsoga o tshwere kgang e e neng ya emisa botshelo mo torotswaneng ya Christiana.

Out of stock

SKU: 9780190733629 Category: Product ID: 335013
Weight150 g
Book Type

Paperback

ISBN

9780190733629

Author

Sabata-mpho Mokae

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ga Ke Modisa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *