Dirurubele

Dirurubele ke tsweledi ya Dinotshi, padi ya ntlhantlha ya erotika e e kwadilweng ka loleme Iwa Setswana e e golotsweng ka ngwaga wa 2020 e phasaladiwa ke Xarra Books. Dingwaga di le nne morago ga go phasaladiwa ga buka e ntsho e e etileng eno pele, Dirurubele e nna padi ya bobedi ya mofuta wa yone go tlhagelela mo bokwading jwa Setswana.

Gabonewe o re isa kwa ope a iseng a tsamaye a nne le bopelokgale jwa go re isa teng, a dirisa puo e ntle e e kgatlhang e bile e gogela. Moanelwamogolo wa rona, Modiri, o godile jaanong. Ke ralapa e bile ke mogatsa motho, ga e tlhole e le mokawananyana wa magae yo o magorogo maša mo mošateng wa Gauteng yo re kopaneng nae ‘kgetlo Iwa ntlha dingwaga di le nne tse di fetileng. Jaanong potso ke gore a tlhaloganyo ya moeka le yone e godile jaaka mong a godile? Sala Dirurubele morago mme o tlaa bona karabo.

SKU: 9781776472918 Categories: , , , Tags: , Product ID: 335993
Weight200 g
Author

Tuelo Gabonewe

Publisher

Xarra Books

ISBN

9781776472918

Book Type

e-Book, Paperback

Year

2024

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dirurubele”

Your email address will not be published. Required fields are marked *