Product

Umongo Wolwazi Ovimb’ukhalo Vol. 1: Usetyenziso Lwemithi Ngokwakwantu

Author:

R880.00 inc. Vat

Umongo Wolwazi(Xhosa book)ubonisa uhlobo lokunyanga ngendlela yakwantu, isizathu soshicelelwa kolulwazi kukuzama ukuqiniseka ukuba ulwazi alulahleki, abantu bakuthi bahamba amazwe ngamazwe bekhangela indlela yokusebenzisa amayeza ngendlela yakwantu, ngolushicelelo lwalencwadi sizama indlela yokukhawulelana noluntu lwakuthi. Lencwadi inendlela eziyi 270 zokunyanga ngohlobo lwakwantu, ezindlela zezokunyanga ngokwasempilweni (physically) nangokwasemphefumlweni (spiritually). Umongo Wolwazi uwuthenga kuphela ku www.xarrabooks.com. Bona okuqulathwe yilencwadi ku www.zolanipetermedicalbooks.weebly.com

In stock

SKU: 9780620529822 Categories: , , Tag:

Description

This Xhosa book shows how traditional healers use herbal medicine to treat illnesses physical and spiritual, the purpose of writing this book is to make sure that our ways as black Africans is not lost, and pushing towards giving value to the use of herbal medicine. The more people know about traditional medicine is the more traditional methods gain value and respect. For more clarity on what the book contains log on to www.zolanipetermedicalbooks.weebly.com this is only for clarity, you can only buy the book at www.xarrabooks.com

Additional information

Weight 250 g

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.