Product

UbuNqina bobuKrestu bama-Afrika

R140.00 inc. Vat

SKU: 9780620756082 Category:

Description

Yintlaninge yencwadi ezibhaliweyo zapapashwa kweli ngobuKrestu buphela nezimalunga neeNkonzo eziziMeleyo. Ezinye zibhalwe ziincakuba zeengqiqi-buThixo ezinye zazo zibhalelwe uluntu. Kuzo zombini ezi nkalo akukho nenye ebhalwe ngamalungu ezi nkonzo.

UbuNgqina bobuKrestu bama-Afrika yincwadi eyahluke kakhulu ngendlela ezimbini; okokuqala ababhali bayo ngamaAfrika azinkokheli zeNkonzo eziziMeleyo-bebalisa ibali labo; bezithethela ngokwabo. Le ncwadi ibuza umbuzo wokuba kutheni le nto zivumelekile ezinye izizwe ukuba zamkele ubuKrestu zibugcine nobuzwe bazo? Kungoba kutheni lento kufuneka uguquke ube liNgesi ukuze ube ngumKrestu osulungekileyo? Bubumdaka ukuba ngumAfrika akuhlangani nokukhanya kobuKrestu!! Njani?

Amanqaku-ntengiso:

  • Intembeko: Ingangubani na umnye onegunya lokusixelela eli bali ngaphandle komntu ezitye kuye esikhumbeni izagweba zengcinezelo njengomAfrika nanjengomKrestu okwayinkokheli kwezi nkonzo?
  • Ikhwelo: Le ncwadi ihlaba ikhwelo kuthi sonke, abangamaKrestu nabangengawo, lokuba uKrestu akayomali ehlala ezipokothweni zababala lithile kuphela.
  • Ibuza imibuzo eyoyikwayo: Omnye wale mibuzo ngothi, kungani na ukuba xa ungumAfrika kufuneka ungazihlanganisi nobumdaka nobuhedeni bobuAfrika ujike uzibize ngoKrestu? Kungabonwa ngxaki kumKrestu okwaliNgesi.

Umbhali uqale ibandla

Additional information

Weight 150 g

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.