Product

Her Story – Umlando Wakhe

R250.00 inc. Vat

Most of history excludes or underplays the role that women play in society. The Her Story series tells the stories of women from across the African continent

Her Story: Daughter of Modjadji features 30 South African women and women’s groups, whose stories have important lessons for girls and young women everywhere.

In stock

Description

Umlando omningi uvalela ngaphandle noma ubukele phansi iqhaza labantu besifazane emphakathini. Ngakho-ke uchungechunge lomlando wakhe lusixoxela izindaba zabesifazane kulolonke izwekazi lase-Afrika.

Umlando Wakhe: Amadodakazi eNdlovukazi uModjadji uqhakambisa abangu 30 besifazane kanye nezinhlanganiso zabo eNingizimu Afrika, izindaba zabo ezinezifundo ezibalulekile emantombazaneni kanye nabesifazane abasebasha ezindaweni zonke

Additional information

Weight 500 g

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.